Onze sneeuwklokjes kwekerij

Al onze sneeuwklokjes komen uit onze eigen achtertuin. Hier staan namelijk bomen en struiken, en sneeuwklokjes houden van die beschutting. Vandaar dat we ze niet op het land planten, bij onze andere bloembollen.

Bij alle bosjes en windsingels rond onze boerderij in de kop van Noord-Holland hebben we in de loop der jaren sneeuwklokjes geplant. En om nog meer ruimte te creëren, hebben we speciaal voor hen nog wat rijen hazelaars en fruitbomen geplant.

Ons uitgangsmateriaal komt hoofdzakelijk uit de windsingels van andere boerderijen. Daarnaast hebben we materiaal verzameld uit verschillende tuinen in Nederland en in Frankrijk. Ook hebben we hebben bijzondere soorten aangekocht van specialisten in Nederland en vooral in Engeland.

Planten en rooien

We planten de sneeuwklokjes op regels met zo’n 10 cm afstand in de regel en 20 cm tussen de regels. Het planten doen we altijd groen. Na 5 of 6 jaar rooien we de bolletjes weer op, waarna een deel verkocht wordt en een deel teruggeplant. In de tussentijd volgen we de ontwikkelingen van jaar tot jaar.

Speciale selecties kweken

Wanneer we tussen onze sneeuwklokjes exemplaren ontdekken die eruit springen, zetten we die apart om er speciale selecties van te kweken. Dat selecteren is een belangrijk deel van de teelt. Exemplaren kunnen in aanmerking komen omdat ze bijzonder goed groeien of erg vroeg bloeien, maar ook omdat ze opvallend groot of juist heel klein zijn. Of omdat het gewoon een heel mooi exemplaar is!

Op die manier hebben we nu een paar honderd aparte partijtjes sneeuwklokjes gevormd, waarvan er een aantal misschien ooit als specialiteit te koop zal zijn.

We streven ernaar om sneeuwklokjes te kweken die in ieder geval goed via de bol vermeerderen, zodat er in de tuin waar ze geplant worden mooie pollen zullen vormen. Maar we letten ook op zaadvorming, omdat dat interessant is voor wie een echt verwilderend sneeuwklokjesbestand wil aanleggen. We verzamelen daarom in juni zaad dat we meteen weer uitzaaien om speciale zaadvormende selecties te kweken.