Waarom biologische bloembollen?

Biologische bloembollen biologisch, is dat logisch? Bij Hoeve Vertrouwen vinden we van wel, want de normale bollenteelt is een van de meest vervuilende takken van landbouw! Een milieuvriendelijke manier van telen maakt dus juist bij bloembollen een groot verschil.

Onze Ecobulbs worden geproduceerd zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu komen. Niet in de lucht, niet in de sloot en niet in het grondwater.

Bovendien is biologische landbouw zuinig met schaarse grondstoffen zoals energie en mineralen. Als u kiest voor biologische bloembollen, steunt u de vorm van landbouw die het minst vervuilt en de minste grondstoffen verspilt.

De bloembollen van Ecobulbs groeien prima zonder hulp van chemicaliën, in de tuin of in potten. Zij zullen u wekenlang plezier verschaffen, zonder bijsmaak!

De biologische teelt van bloembollen

Bij Hoeve Vertrouwen zijn we de uitvinders van de biologische bloemenbollen. Veel mensen dachten: 'Dat lukt nooit', toen we in 1992 begonnen met het verbouwen van biologische bloembollen. Bollentelers gingen ervan uit dat hun product niet kon gedijen zonder hulp van chemische middelen en kunstmest. En dat terwijl bloembollen het eeuwenlang zonder die hulpmiddelen hebben kunnen stellen.

Het was voor ons dus niet de vraag of biologische bloembollenteelt mogelijk was, maar hooguit of de kosten en de opbrengst zouden verschillen. Dat is het geval. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van chemische middelen, kost het meer ruimte en meer werk dan de gangbare bollenteelt.

Ruimte

Ruimte is erg belangrijk voor biologische teelt. Omdat we minder bollen per vierkante meter planten, groeit het gewas luchtiger. Na een dauwrijke nacht en na regen droogt het gewas sneller op, waardoor schimmelziektes minder kans krijgen. Verder controleren we voortdurend op aangetaste planten. Om verspreiding van ziektes te voorkomen, verwijderen we elke geïnfecteerde plant.

Bodem

Omdat we in de biologische teelt alleen gebruik maken van organische meststoffen zoals stalmest en compost, is de bodem in het voorjaar minder rijk aan stikstof dan in de gangbare teelt. Dit is ook een reden om in de biologische teelt wat minder planten op een vierkante meter te planten. Zo voorkomen we dat de planten te weinig voeding krijgen. Verder hebben we ontdekt dat de bollen die groeien bij een lager stikstofgehalte van de bodem, minder gevoelig zijn voor een aantal ziektes.

Onkruid

Onkruid is in de biologische teelt een lastig probleem. Vooral op zandgrond doen we veel handwerk om ervoor te zorgen dat het gewas niet onder onkruid verstikt raakt. We experimenteren met methoden om het onkruid ook mechanisch te bestrijden, maar in een gevoelig gewas als tulpen is dat niet makkelijk. Bij narcissen hebben we met succes een strodek toegepast om onkruidgroei tegen te gaan.

Bewaring

Speciale problemen zijn er ook te overwinnen bij de bewaring van het plantgoed vanaf de oogst in de zomer tot er weer geplant wordt in de herfst. Tijdens die periode kunnen tulpen worden aangetast door een specifiek type mijt. Gangbare bollentelers gaan deze mijt te lijf met een mijtendodend middel. In de biologische teelt houden we de mijt weg door de temperatuur in de opslagruimtes laag te houden. En soms worden 'roofmijten' uitgezet tussen de bollen om de specifieke mijt die schadelijk is voor de tulpen te bestrijden.

Kwetsbaarheid

Veel bijzondere bolgewassen zoals alliums, erythroniums, frittilaria's etc. zijn bijzonder gevoelig voor aantasting van de bollen en knollen in de periode dat ze boven de grond zijn. In de gangbare teelt worden ze daarom vaak ontsmet met schimmel- en bacteriedodende middelen. Bij ons in de biologische teelt gaan we zeer voorzichtig om met de bollen om zodoende elke vorm van beschadiging te vermijden. Een aantal gewassen kan daarom uitsluitend met de hand geplant en gerooid worden.

Dus...

Bloembollen kunnen prima groeien zonder hulp van chemicaliën en kunstmest, zij het onder de juiste omstandigheden en met de juiste zorg. Dat verklaart waarom u als klant meer betaalt voor biologische bloembollen, en wij als producenten er minder aan verdienen.